Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na stanowisko pracy w ATP

Prosze wypełnić jak najwięcej pól.  Każda informacja o knadydacie może być przydatna przy wstępnej ocenie kandydata i może mieć decydujący wpływ.

Zapraszamy serdecznie!

Ankieta składa się z 6 pytań